Search

Přehled roku 2023

Přehled roku 2023 Vydáváme každoroční přehled předchozího roku. Rok 2023 se oproti předchozím letům nesl v duchu fyzických akcí. Kongresy a konference, kde máme možnost se osobně setkat, jsou pro

Read More »

Hydrogen Days 2023

“Vodík – cesta k energetické nezávislosti“ V Praze se ve dnech 29.-31.3. konala 13. Mezinárodní konference vodíkových technologií – Dny vodíku 2023. Místem konání bylo Konferenční centrum City (KCC), které

Read More »

Přehled roku 2022

Přehled roku 2022 Vydáváme každoroční přehled předchozího roku. Rok 2022 se oproti předchozím letům nesl v duchu fyzických a hybridních akcí. A tyto konference a kongresy nás i účastníky baví.

Read More »

Ohlédnutí za letošním rokem

Ohlédnutí za letošním rokem Rok 2021 byl pro GUARANT International důležitým milníkem – slavili jsme výročí 30 let od založení společnosti v roce 1991. Na konci roku 2020 jsme plánovali,

Read More »

Protikorupční konference IACC 2001

Protikorupční konference IACC 2001 přilákala 1 500 delegátů V říjnu roku 2001 jsme organizovali protikorupční konferenci IACC. Konference se konala v Kongresovém centru Praha za účasti 1 500 delegátů z

Read More »