Search

Asociační management

Association House je naše značka, pod kterou nabízíme služby asociačního managementu. Na českém trhu jsme začali tuto službu nabízet v roce 2003 vůbec jako první.

Moderní asociace řeší každý den záležitosti v mnohém podobné záležitostem firem či jiných organizací. My se staráme nejen o každodenní chod a rozvoj odborných asociací, ale i o podporu strategických rozhodnutí, marketing a komunikaci vůči členům a veřejnosti a podporu vedení asociace. Association House nabízí kvalitní zkušený profesionální tým i vlastní aplikační i softwarové zázemí pro každodenní komunikaci se členy, řízení a správu členských základen, online vzdělávání i elektronické volby.

Našim prvním klientem se stala Český spolek pro mimotělní oběh (ČSMO). Mezi nové klienty patří od roku 2019 například The European Society of Toxicology In Vitro (ESTIV) a Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) a od roku 2020 The European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association (EDTNA/ERCA). Celkově se v rámci Association House staráme o 21 mezinárodních a českých společností.

Webové stránky značky Association House.

Českých asociací
v roce 2022
0
Zahraničních asociací
v roce 2022
0
Zorganizovaných výborů v roce 2022
0
Uspořádané valné hromady v roce 2022
0