Vyhľadať

Asociačný management

Association House je naša značka, pod ktorou ponúkame služby asociačného manažmentu. Na českom aj slovenskom trhu sme začali túto službu ponúkať v roku 2003 vôbec ako prvý.

Moderná asociácia rieši každý deň záležitosti v mnohom podobné záležitostiam firiem či iných organizácií. My sa staráme nielen o každodenný chod a rozvoj odborných asociácií, ale aj o podporu strategických rozhodnutí, marketing a komunikáciu voči členom a verejnosti a podporu vedenia asociácie. Association House ponúka kvalitný skúsený profesionálny tím i vlastné aplikačné i softvérové ​​zázemie pre každodennú komunikáciu s členmi, riadenie a správu členských základní, online vzdelávanie aj elektronické voľby.

Našim prvým klientom sa stala Český spolok pre mimotelový obeh (ČSMO). Medzi nových klientov patria od roku 2019 napríklad The European Society of Toxicology In Vitro (Estiva) a Česká asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (ČAVLMZ) a od roku 2020 The European Dialysis and Transplant Nurses Association / European Renal Care Association (EDTNA / ERCA). Celkovo sa v rámci Association House staráme o 25 medzinárodných a českých alebo slovenských  spoločností.

Webové stránky značky Association House.

Českých asociáciou
v roku 2022
0
Zahraničných asociáciou
v roku 2022
0
Zorganizovaných výborov v roku 2022
0
Usporiadané valné zhromaždeních v roku 2022
0