Vyhľadať

ocenenia

Ambassador Awards Evening 2022

Kandidatúra roku 2019 – Mgr. Martina Lehmannová za 26. ročník generálnej konferencie Medzinárodnej rady múzeí ICOM

Dlhodobý prínos kongresovému priemyslu – Prof. MUDr. Ján Betka, DrSc. FCMA, Emeritný prednosta Kliniky ORL a chirurgia hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole

Kongres do 500 účastníkov roku 2019 – MUDr. Ján Drahoňovský a MUDr. Radek Chvátal za 5. ročník Európskeho kongresu o endometriózie

Špeciálne ocenenie – Ing. Libor Přeučil, CSc. v rámci International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

Výročné ceny Českej eventové asociácie 2019

3. miesto v kategórii Podpora vzťahov s verejnosťou (B2P) – 50. medzinárodná chemická olympiáda – IChO 2018

Czech Superbrands Business Award 2018

Czech Business Superbrands 2018

Ambassador Awards Evening 2018

Najlepší kongres – doc. Jan Bělohlávek, zástupca prednostu pre intenzívnu medicínu II. internej kliniky kardiológie a angiológia 1.LF UK a VFN, za medzinárodný kongres EuroELSO 2018

Najlepší korporátne akcie roka – pani Ines Windisch za Zentiva Leadership Meeting

Ambassador Awards Evening 2017

Celoživotný prínos kongresovému priemyslu – prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA., emeritný prednosta Kliniky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny UK 2. LF vo fakultnej nemocnici v Prahe

Kandidatura roka – Ing. Libor Přeučil, CSc., vedúci skupiny Inteligentné a moderné robotika, za International Conference on Intelligent Robots and Systems IEEE/RSJ IROS 21

Kongres do 500 účastníkov – prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, CESSR, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie IKEM a zástupca prednostu Transplantcentra IKM, za 51st Congress of the European Society of Surgical Research (ESSR 2016)

Czech Superbrands Business Award 2016

Czech Business Superbrands 2016