Vyhľadať

Venue management

Ponúkané služby služby je možné rozdeliť na dve primárne oblasti.

  • Konzultačná činnosť pre developerov/investorov, ktorí majú záujem vybudovať vo svojich nehnuteľnostiach spoločenské, multifunkčné, konferenčné alebo kongresové priestory.
  • Prevádzka a obchodné zastúpenie spoločenských, multifunkčných, konferenčných a kongresových centier.

Spoločnosť GUARANT International v rámci svojej divízie Venue Management pracovala/pracuje na rôznych projektoch.

Cubex Centrum Praha, www.cubexcentrum.cz – jedno z najväčších a najmodernejších multifunkčných centier v Prahe, celková plocha je 4500 m2, kapacita až 1200 osôb, s developerom S+B Gruppe sme spolupracovali od prvého výkresu projektu.

Konferenčné centrum City – stredne veľké konferenčné centrum, ktoré možno považovať za „value for money“, celková kapacita je 470 osôb, pôvodný majiteľ nehnuteľnosti, spoločnosť PPF RE, nás oslovil s ponukou prevziať centrum a prevádzkovať.

Kaiserštajnský palác – historická budova na Malostranskom námestí, ktorú sme dlhodobo prevádzkovali, palác bol v roku 2022 predaný a nový vlastník si palác prevádzkuje samostatne.

V minulosti sme spolupracovali aj s Profesným domom a Veľkoprevorským palácom, ktorým sme pomáhali s obchodným zastúpením. Oba priestory ale majú iné zameranie ako komerčnú prevádzku, spolupráca bola v minulosti utlmená.

Zároveň sme boli konzultanti pri projektoch spoločností J&T Real Estate, a.s. a Bestsport, a.s.

Aktuálne prevádzkujeme Konferenčné centrum City.

Webové stránky Venue Management sú vo výstavbe.

Usporiadaných podujatí v roku 2022
0
Počet účastníkov v roku 2022
0
Priestor v roku 2022
0