Search

Venue management

Nabízené služby služby lze rozdělit na dvě primární oblasti.

  • Konzultační činnost pro developery/investory, kteří mají zájem vybudovat ve svých nemovitostech společenské, multifunkční, konferenční nebo kongresové prostory.
  • Provoz a obchodní zastoupení společenských, multifunkčních, konferenčních a kongresových center.

Společnost GUARANT International v rámci své divize Venue Management pracovala/pracuje na různých projektech.

Cubex Centrum Praha, www.cubexcentrum.cz – jedno z největších a nejmodernějších multifunkčních center v Praze, celková plocha je 4500 m2, kapacita až 1200 osob, s developer S+B Gruppe jsme spolupracovali od prvního výkresu projektu.

Konferenční centrum City – středně velké konferenční centrum, které lze považovat za „value for money“, celková kapacita je 470 osob, původní majitel nemovitosti, společnost PPF RE, nás oslovil s nabídkou převzít centrum a provozovat.

Kaiserštejnský palác – historická budova na Malostranském náměstí, kterou jsme dlouhodobě provozovali, palác byl v roce 2022 prodán a nový vlastník si palác provozuje samostatně.

V minulosti jsme spolupracovali také s Profesním domem a Velkopřevorským palácem, kterým jsme pomáhali s obchodním zastoupením. Oba prostory ale mají jiné zaměření než komerční provoz, spolupráce byla v minulosti utlumena.

Zároveň jsme byli konzultanti u projektů společností J&T Real Estate, a.s. a Bestsport, a.s.

Aktuálně provozujeme Konferenční centrum City.

Webové stránky Venue Management jsou ve výstavbě.

Uspořádaných akcí v roce 2022
0
Počet účastníků v roce 2022
0
Prostor v roce 2022
0