Ocenění

Výroční ceny České eventové asociace 2019

3. místo v kategorii Podpora vztahů s veřejností (B2P) – 50. mezinárodní chemická olympiáda – IChO 2018

Czech Superbrands Business Award 2018

Czech Business Superbrands 2018

Ambassador Awards Evening 2018

Nejlepší kongres – doc. Jan Bělohlávek, zástupce přednosty pro intenzivní medicínu II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, za mezinárodní kongres EuroELSO 2018

Nejlepší korporátní akce roku – paní Ines Windisch za Zentiva Leadership Meeting

Ambassador Awards Evening 2017

Celoživotní přínos kongresovému průmyslu – prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA., emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF ve fakultní nemocnici v Praze

Kandidatura roku – Ing. Libor Přeučil, CSc., vedoucí skupiny Inteligentní a moderní robotika, za International Conference on Intelligent Robots and Systems IEEE/RSJ IROS 21

Kongres do 500 účastníků – prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, CESSR, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM a zástupce přednosty Transplantcentra IKM, za 51st Congress of the European Society of Surgical Research (ESSR 2016)

Czech Superbrands Business Award 2016

Czech Business Superbrands 2016