Vyhľadať

KONGRESY A KONFERENCIE

Poskytujeme profesionálne riešenia pre prípravu a organizáciu kongresov, konferencií, spoločenských akcií a akýchkoľvek ďalších stretnutí pre odborné vedecké spoločnosti, pre súkromné a korporátne subjekty aj pre vládne inštitúcie.

Rozvíjame najrôznejšie modely spolupráce podľa typu a charakteru projektu. Podľa rozsahu nami poskytovaných služieb ide najčastejšie buď o kompletnú prípravu „na kľúč“ vo formáte PCO (Professional Congress Organizer), alebo o zvolené služby vo formáte DMC (Destination Management Company).

Základnými kroky pre úspech projektu sú:

 • Celková logistika súvisiaca s prípravou projektu
 • Komunikácia na všetkých úrovniach, ako s vedúcimi lídrami projektu, tak s radovými účastníkmi, vr. všetkých nevyhnutných softvérových riešení pre registráciu
 • Propagácia, PR a ďalšie aktivity k rozvoju projektu a zvýšeniu jeho atraktivity
 • Pri vedeckých projektoch podpora pri koordinácii vedeckého programu, softvérový systém pre abstrakty
 • Aktivity smerujúce k zabezpečeniu dostatočných príjmov, komunikácia s ďalšími partnermi projektu
 • Finančná správa, právne a daňové záležitosti
Kongresov a konferencií organizovaných v roku 2022
0
Projektových manažérov
0
Podporených kandidatúr
v roku 2022
0
Účastníkov kongresov, konferencií a korporátnych akcií v roku 2022
0

core pco

Služby Core PCO sa zvyčajne týkajú organizácie séria troch až piatich kongresov pre danú medzinárodnú asociáciu.

Dlhodobá spolupráca je spojená so znalosťou špecifických požiadaviek klientov a umožňuje nám organizovať konferencie efektívnejšie riešeniami šitými na mieru, bez ohľadu na zvolenú destináciu.

Konzistentnosť, kontinuita a efektívnosť sú kľúčovými atribútmi služieb Core PCO poskytovaných našou spoločnosťou, ktoré zároveň zvyšujú hodnotu akcií klienta v očiach účastníkov, komunity a ďalších strategických partnerov.

dmc služby

DMC – Destination Management Company sa špecializuje na poskytovanie sprievodných služieb ku kongresu a konferenciu.

Zaistenie služieb:

 • doprava
 • ubytovanie
 • galavečera
 • najímanie hostesiek a ďalšieho personálu
 • lokálne logistika
 • a ďalšie služby tohto charakteru