Search

Ohlédnutí za letošním rokem

Rok 2021 byl pro GUARANT International důležitým milníkem – slavili jsme výročí 30 let od založení společnosti v roce 1991. Na konci roku 2020 jsme plánovali, že se s klienty a zaměstnanci na podzim potkáme a toto výročí řádně na večírku oslavíme. Bohužel kvůli stále přetrvávající situaci kolem pandemie se večírek musel zrušit. Vytvořili jsme proto alespoň online (a na podzim i fyzickou) podobu novin, které popisují 30letou historii GI. Na online podobu se můžete podívat na našich webových stránkách: https://guarant.cz/30-let-guarant-international/

Co nového přineslo virtuální a hybridní řešení?
Již v roce 2020 jsme se přesunuli do virtuálního prostředí, a tak trochu jsme doufali, že letošní rok budou opět převažovat fyzické akce. V tom jsme se bohužel spletli. Přesunuté akce z loňského roku se měnily v hybridní nebo nejčastěji ve virtuální formát. Na jaře navíc přišel několika měsíční lockdown, včetně uzavření hranic a naše kanceláře se přesunuly do našich domovů.

S tím, jak se oddaloval datum návratu k možnosti se potkávat naživo, byl v rámci konferencí zapotřebí zajistit základní požadavek – kvalitní přenos obsahu – prezentace i zvuku v dostatečné kvalitě. Po vyřešení obsahu následoval další oříšek a tím byla potřeba zajistit vzdáleným účastníkům možnost participace – kladení dotazů, hlasování a průzkumy. V ideálním případě jsme se snažili poskytnout stejnou nebo srovnatelnou zkušenost s možnostmi na živé akci, včetně takových detailů jako byl rozvoz přestávkových a obědových balíčků (alespoň po Praze a městech s rozvážkovými službami).

Pro organizátory konferencí je virtuální nebo hybridní akce větším rizikem. Pokud organizujete živou konferenci, máte vše v konferenčním centru nebo hotelu pod určitou mírou kontroly. Při virtuální účasti máte pod kontrolou signál, který vychází ze studia a už neovládáte prostředí vzdálených řečníků ani účastníků, jejich počítače nebo mobily.

I přesto se nám podařilo organizovat zajímavé a velké konference; například čtyřdenní Světový kongres anesteziologie s více jak 6500 účastníky nebo mezinárodní kongres o robotických systémech IROS, na kterém probíhalo každý den 20 paralelních sekcí a zaznělo více jak 1700 předem nahraných prezentací následovaných diskusemi.

V rámci nabídky virtuálních řešení jsme klientům nabídli možnost výběrů dvou hlavních platforem – gCon a GI VEE, na kterých jsme odbavili více než 25 akcí a detailně jsme je představily na novém webu https://virtualbyguarant.com/homepage/. Pro menší webináře nám posloužily světově rozšířené platformy Zoom a Webex, na kterých jich odjelo přes 70.

Příští rok
Do nového roku hledíme s nadějí, že se fyzické akce opět stanou dominantou kongresového průmyslu. Očekáváme návrat k zatím omezenému cestování, relativně rychlý comeback národních konferencí a firemních akcí. Mezinárodní kongresy se budou do normálu vracet pomalu, budou více využívat prvků známých z virtuálních akcí, přibyde počet hybridních řešení.

V roce 2022 nás čeká i několik velkých mezinárodních kongresů, např. 27th WONCA Europe Conference v Londýně, 27th FECAVA Eurocongress, 26th ICOM General Conference a WAC 9 – World Archaeology Congress, které se budou konat v Praze.