Search

GUARANT International získal certifikát Partnera UNICEF 2023

Máme radost, že GUARANT International spol. s r.o. získal certifikát Partnera UNICEF!  Certifikát byl našim klientům – mezinárodnímu výboru ICOM, národnímu výboru ICOM.CZ a nám vydán organizací UNICEF – Dětský fond OSN v České republice za významnou pomoc, která souvisela s pořádáním generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Prague 2022. Společně s klienty se nám daří dělat pozitivní změny a těšíme se z této spolupráce!