Search

Asociace IFSO-EC má nové webové stránky

Dne 4. května 2023 se v rámci kongresu v Zürichu konal živý webinář IFSO-EC, který byl zároveň streamován online. Webináře na téma „BMS & Endoscopic Complication Management“ se tentokrát ujal Dr. Juan Pujol Rafols a Dr. Maria Valeria Matteo coby moderátoři ve spolupráci se čtyřmi excelentními speakery, z nichž každý prezentoval zvolené téma. Webinář se těšil velkému zájmu posluchačů z celého světa a byl opakovaně oceňován jako velice přínosný po vědecké stránce. Další webinář je plánován na prosinec 2023, přesné datum a téma však ještě nemá finální podobu.

Dalším úspěšně dokončeným projektem IFSO-EC ve spolupráci s Association House je tvorba nových webových stránek www.ifso-ec.com, kde zároveň proběhla rozsáhlá úprava odborných textů, rozšíření video galerie o značné množství nových videí a zařazení nově vznikajících projektů, jako jsou například Podcasty a Training programs.

Pro více informací sledujte web asociace www.ifso-ec.com