Search

''Vodík – cesta k energetické nezávislosti''

V Praze se ve dnech 29.-31.3. konala 13. Mezinárodní konference vodíkových technologií – Dny vodíku 2023. Místem konání bylo Konferenční centrum City (KCC), které je díky své variabilitě dobrá volba pro uspořádání kongresů a konferencí.

Mottem konference bylo “Vodík – cesta k energetické nezávislosti“. Toto téma odpovídá na současný komplexní plán REPowerEU, jehož cílem je snížení spotřeby fosilních paliv v energetice, průmyslu a dopravě.

Pro účastníky byl během třídenní konference připraven bohatý program. Po zahájení prvního dne následovala odborná část programu plná nejnovějších výzkumů. Druhý den skončil společenskou večeří v Restauraci Šalanda. Konference byla zakončena závěrečným ceremoniálem a předáváním studentských cen za nejlepší prezentaci a nejlepší poster. Poprvé byla součástí konference i česká edukativní sekce, která byla určena pro účastníky se zájmem o získání bližších informací a seznámením se se základními principy vodíkové technologie. V české edukativní sekci mluvili odborníci o úvodu do vodíkové technologie, ale také o regulačních a legislativních rámcích.

Témata konference byla: Vývoj a nasazení vodíku v energetice či v dopravě, Ekonomické a enviromentální dopady výroby vodíku, Průřezové a zastřešující problémy a mnoho dalších.

Konference se těšila přítomnosti téměř 200 účastníků a 12 vystavovatelů.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci konference. Dále bychom chtěli poděkovat účastníkům, partnerům a sponzorům, kteří byli součástí této úspěšné konference.