Udržitelnost

Všichni jsme součástí problému. Naše společnost se stává více Eco-friendly. Každý jednotlivec v naší společnosti, i společnost jako taková, má široké spektrum příležitostí v rámci dopadu našeho chování na svět. V GUARANT International jsme odhodláni podílet se na udržitelnosti naší planety. V GUARANT International jednáme tak, abychom vytvořili udržitelnější a lépe sdílenou budoucnost pro stávající i budoucí generaci. Usilujeme o udržitelnost v rámci našich interních akcí, provozu kanceláří, ale také se pozitivní vztah k životnímu prostředí a udržitelnost snažíme předat do organizace kongresů a konferencí. S klienty toto téma otevíráme a nabízíme možnosti, jak každou akci udělat udržitelnou.

Udržitelnost v rámci GUARANT International:

 • Pijeme pitnou vodu z kohoutků nebo barelů, které se nachází v zasedacích místnostech – žádné pet lahve pro návštěvy ani naše zaměstnance
 • Třídíme elektroodpad
 • Třídíme odpadky
 • Budova, ve které sídlíme je udržitelná
 • Naše toalety mají snížený průtok vody
 • Podporujeme online meetingy – snížení uhlíkové stopy při snižování počtu pracovních cest za klienty

Udržitelnost na akcích, které realizujeme:

 • Vybíráme vhodná místa konání, která se k udržitelnosti hlásí
 • Naše konference se snažíme mít bezpapírové – omezujeme tisky, například tištěný program je takzvaný pocket program, který není detailní. Detailní program se nachází je v mobilní aplikaci a na stránkách konference. Netiskneme vstupenky na společenské akce – vše se nachází v QR kódu krý účastník má na badgi. Certifikáty zasíláme pouze elektronicky.
 • Používáme recyklované a ekologické materiály (konferenční tašky, šňůrky, propisky aj.)
 • Snažíme se účastníkům na konferencích dodávat lahve, které mohou opakovaně využívat – pítka v místě konání akce místo pet lahví
 • Pečujeme o delegáty (běhy na akcích, bezbariérové ubytování)
 • V rámci cateringu na akcích se snažíme vyhnout plýtvání potravinami, podporujeme lokální dodavatele a suroviny
 • Doporučujeme účastníkům využívat pro dopravu na konference autobusy, vlaky, pokud to lze místo letadla
 • Doporučujeme cestovat po městě v místě konference na kole a hromadnými prostředky (zajištujeme zdarma MHD) – snižujeme počty využití taxi služeb
0 +
Rozdaných lahví účastníkům
0
Uspořádaných běhů na konferencích v ČR i v zahraničí
0 +
Rozdaných recyklovatelných tašek na konferencích