Search

24th Congress of the World Association for Sexual Health

Datum: 12. – 15. října 2019

Místo konání: World Trade Centre, Mexico City, Mexiko

Světový kongres sexuologů WAS 2019 – 24th Congress of the World Association for Sexual Health proběhl poprvé v historii v Latinské Americe.

V jeden den bylo pro návštěvníky připraveno až 7 paralelních sekcí, 900 abstrakt, 61 symposií, 5 workshopů, 227 posterů, simultánní tlumočení a vystoupilo 11 pozvaných řečníků.

Účastníci kongresu se zabývali otázkami sexuálního zdraví, aktuálními problémy sexuálně přenosných pohlavních chorob a politickému zásahu do vzdělávání a prevenci těchto chorob. Věnovali se i tématu trans genderové problematiky, která je ve světě stále kontroverzním tématem, ale i tématu, jakou roli hraje rodinné vzdělávání dětí a mladistvých v rámci zdravého sexuálního života.