Search

NEMLEK - 20. kongres nemocničních lékárníků

Datum: 11. – 13. listopadu 2016

Místo konání: Univerzita Hradec Králové, Česká republika

Jubilejní ročník kongresu nemocničních lékárníků se tematicky věnoval problematice nových trendů v léčbě onemocnění diabetes mellitus (cukrovce). Účastníci si vyslechli přednášky například o ošetření diabetické nohy nebo významu orálního glukózového tolerančního testu u těhotných. Mimo hlavní odborný program byla slavnostně předána Čestná medaile ČLS JEP profesorovi Václavu Suchému za celoživotní přínos v oblasti farmacie.