Search

INTERSPEECH 2021

Klient: VUT Brno, ISCA

výzva

Akce se začala připravovat na začátku roku 2019. Na její intenzivní přípravě pracoval tým patnácti lidí.

Ani této akci se nevyhnula pandemie a v červnu 2021 došlo k rozhodnutí Organizing Committee o změně jejího formátu z čistě prezenčního na hybridní. Velkou výzvou bylo přijít s takovým řešením, které by pokrylo požadavky pěti denní konference s patnácti tematickými oblastmi, kde procento přijatých abstrakt bylo necelých 50%.

104

VIRTUÁLNÍCH SEKCÍ

Účastníků
živě
0 +
Řečníků
0
Účastníků virtuálně
0
Odvysílaných hodin
0 +

Řešení

Celá akce se konala v Brně. Prezenční část a vysílání virtuální platformy probíhalo na dvou místech. V pondělí 30. 8. 2021 se vysílalo z Fakulty Informačních Technologií VUT Brno a ostatní dny z hotelu International Brno.

Virtuální část probíhala na platformě gCon, kde se živě streamovaly 4 hlavní sály přímo z Brna a zbylá část akce probíhala v 104 virtuálních sekcích. Celkem bylo odvysíláno 1 676 vzdělávacích hodin.

Pro účastníky, kteří dorazili fyzicky do Brna, čekali mimo jiné i 4 společenské akce. Welcome recepce, která probíhala v hotelu International Brno. Ve středu 1. 9. 2021 proběhly dvě společenské akce. Jedna byla určená pro studeny a konala se v Pivovarském domě Poupě. Druhá byla určená pro Reviewery a proběhla v historických prostorách staré radnice, kde vystoupil Marian Friedel s kolegy. Účastníci měli také možnost navštívit starou radniční věž a užít si výhled na večerní Brno. Ve čtvrtek 2. 9. 2021 proběhl Banquet v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně. Účastníci si mohli užít vystoupení lidového souboru Javorník a pořídit si na památku fotku ve foto koutku.

Výsledek

Akce se zúčastnilo přes 360 účastníků prezenčně, 1 640 účastníků skrze virtuální platformu s celkem 90 zemí světa.

Kongres podpořilo 24 firemních partnerů, přednášelo zde 1 100 mezinárodních řečníků z toho 4 byli klíčoví přednášející, probíhali 4 Survey sessions a 6 Tutorials.

Opening a Closing Ceremony byly vysílány z hlavního sálu živě. Na Opening Ceremony vystoupil houslista Milan Pala se svou ženou klavíristkou Katarinou Palovou. Během Closing Ceremony se představilo uskupení Moravské Žestě.

O spokojenost a hladký průběh se staral tým o celkovém počtu 30 lidí.

  • 4 společenské akce
  • Zahajovací a závěrečný ceremoniál s hudebním vystoupením
  • 6 tutoriálů