Search

XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (EAAE)

Klient: Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta (ČZU)

výzva

Odborná asociace EAAE pořádá každé tři roky kongres, který přináší novinky ze světa zemědělské ekonomie. Kongres pravidelně navštěvuje 700–800 účastníků – odborníků z praxe, studentů i vědců z oblasti potravinářského a zemědělského průmyslu.

Původní termín byl v roce 2020 kvůli pandemii COVID-19 přesunut na rok 2021. Kongres se měl konat fyzicky v prostorách České zemědělské univerzity v Praze, ale klient se na jaře rozhodl formát akce změnit, a tak zadání znělo: uspořádat pětidenní akci ve virtuální podobě.

Field tripů
0
Účastníků
0
Virtuálních hal
0
Hodin vysílání
0

Řešení

Jelikož do začátku akce zbývalo několik týdnů, začali jsme pro aktivně řešit, jaká virtuální platforma bude pro kongres tou nejlepší. Z analýzy potřeb akce jsme se rozhodli pro využití kombinace tří typů platforem. Kongres byl uspořádán na platformě gCon. S platformou jsme již zkušenosti měli a poskytovala našim účastníkům i řečníkům vše potřebné pro předání si informací i vzájemnou interakci. Pro zajištění Pre symposií jsme využili platformy Webex a Zoom.

Aby byl udržen rozsah plánovaného kongresu, vytvořili jsme 11 virtuálních hal, ve kterých probíhaly přednášky, workshopy i plenární zasedání. Opening a closing ceremony byly odvysílány živě z virtuálního studia.

Při přesunu do virtuálního prostředí bylo nutno vyřešit i tradiční výstavu partnerů a sponzorů. Těm byl v platformě nabídnut, sponzorský prostor, kde se mohli účastníci se zástupci firem setkávat a aktivně chatovat.

Výsledek

Ve srovnání s klasickou podobou akce, virtuální kongres přilákal více účastníků. Celkem se kongresu zúčastnilo 845 účastníků (57 % mužů, 43 % žen) z 51 zemí. Největší zastoupení mělo Německo, Itálie, Francie a Česká republika.

Virtuální kongres EAAE získal pozitivní zpětnou vazbu. Návštěvníci ocenili interaktivní funkce i možnost opětovného shlédnutí předem nahraných přednášek po skončení kongresu.

  • Live koncert
  • Field tripy
  • Virtuální výstava
  • Q&A funkce
  • Zahajovací i závěrečný ceremoniál