Search

Advance Care Planning International Digital Exchange

Klient: Advance Care Planning international (ACP-i)

výzva

Koncem května jsme obdrželi poptávku na organizování virtuální konference pro společnost Advance Care Planning international (ACP-i). Společnost ACP-i se zabývá vzděláváním v otázce péče o osoby, které se o sebe nebudou moci v budoucnu postarat (seniory, nemocné osoby). Zadání pro kongres znělo – propojit odborníky a studenty z celého světa, vytvořit webovou stránku i kompletní grafickou podobu akce (logo, bannery apod.).

Účastníků
0
Přednášek
0
Řečníků
0

Řešení

Po analýze obdrženého zadání a nastavených cílů od klienta jsme doporučili 3D lobby GI VEE a platformu ZOOM.

Virtuální 3D Lobby: Účastníci vstoupili do 3D virtuálního lobby v prostorách naší společnosti. V hale byl navigační panel, který je nasměroval do sálů, virtuálního lounge nebo k social wall.

AV tým: Před akcí byl řečníkům k dispozici AV tým, který jim pomohl s nahráním přednášek. Podporu měli řečníci i účastníci během celé akce. Tým jim pomohl se streamováním relací v průběhu kongresu.

Program: ACP-i mělo skvělou sestavu 24 řečníků a 6 předsedajících. Celkem se během dvou dnů o odprezentovalo 21 přednášek. Za jednotlivými bloky následovaly živé diskuze a break out diskuze (účastníci byli rozděleni do skupinek po 8). Živé i virtuální prezentace byly streamovány virtuálnímu publiku prostřednictvím platformy ZOOM.

Interaktivní aktivity: I přes nižší rozpočet jsme využili několik interaktivních funkcí. Účastníkům byla po celou dobu k dispozici funkce Q&A, social wall a virtual lounge.
Social Wall – K podpoře interaktivity mezi jednotlivými účastníky byla vytvořena sociální zeď pomocí aplikace Kudoboard. Účastníci i řečníci zveřejňovali informace (videa, fotografie), které se vázaly k tématům.
Virtual Lounge – Chatovací místnosti přes platformu Wonder.me se ukázaly jako vhodné řešení. O meetingy 1:1 i společné hovory byl velký zájem.

Výsledek

Konference se zúčastnilo 183 odborníků – lékařů, studentů a zdravotních sester. Největší zastoupení měl Singapur, Německo a Švýcarsko.

Účastníkům je k dispozici virtuální knihovna po dobu 6 týdnů. Najdou v ní všechny nahrané prezentace, kterou mohou využít k dalšímu kontinuálnímu vzdělávání.

Konferenci podporovalo několik partnerů (univerzity i odborné společnosti) ve formě barterové spolupráce.

  • Živé diskuze po každém bloku přednášek
  • Break out rooms po 8 účastnících
  • Social wall s možností přidání odborných fotografií a videí
  • Virtuální lounge pro 1:1 meetingy
  • Virtuální knihovna