Search

Molecular Medicine in Transplantation 2023

V Praze se ve dnech 30. a 31. března 2023 konalo dvoudenní sympozium – Molecular Medicine in Transplantation. Událost se zaměřovala na využití molekulárního mikroskopu MMDx ve zpřesnění diagnostiky rejekce transplantovaného orgánu. Tuto technologii používá IKEM jako první v Evropě a třetí na světě po USA a Kanadě̌. Právě z Kanady a výzkumného centra Alberta Transplant Applied Genomics Center jsme měli čest hostit Dr. Philipa Hallorana, zakladatele této špičkové instituce.

Odborný program byl rozdělen do čtyř hlavních tematických oblastí – molekulární diagnostika biopsií štěpů ledvin, molekulární patologie při transplantaci plic, molekulární dignostika biopsií srdce a dd cf DNA v klinické praxi. Během sympozia docházelo k bohaté diskuzi mezi účastníky a sdílení zkušeností z vlastní lékařské praxe. „Molekulární mikroskop MMDx tak představuje budoucnost ve vylepšování diagnostiky pro transplantované pacienty“ říká prof. Ondřej Viklický, odborný garant události a přednosta Transplantcentra, IKEM.

Konference se konala v pražském Hotel Grandior Prague, kde bylo pro účastníky zajištěno i ubytování.

Setkání navštívilo celkem 75 účastníků, z nichž velká část pocházela z Rakouska, Polska a Německa.

Akci podpořilo 7 partnerů, kterým jsme nesmírně vděční. Za zmínku stojí také podpora sympozia ze strany Společnosti pro orgánové transplantace SOT ČLS JEP a IKEM.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu tohoto setkání, a také všem účastníkům, vystavovatelům či přednášejícím.