Search

Proběhl 15. ročník konference EWIC

V prostorách Kongresového centra IKEM ve dnech 15.-17.3.2023 proběhl již 15. ročník imunogenetické konference EWIC 2023. Konference se konala pod záštitou Evropské federace pro imunogenetiku (EFI) a Sekce imunogenetiky při České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii. Konference EWIC každoročně sdružuje imunogenetiky a další vědecké pracovníky z celé Evropy.

Třídenní odborný program byl věnován novým poznatkům z oboru imunogenetiky. První den proběhl pre-konferenční workshop na téma Křížová zkouška průtokové cytometrie a mikrochimerismus, který vedl Robert Liwski. Večer byla konference oficiálně zahájena slavnostním ceremoniálem a první přednáškou. Druhý den probíhaly odborné přednášky a firemní symposia. Večer byl pro účastníky zorganizovaný společenský večer ve formě konferenční večeře. Ta se konala v restauraci „Na tý louce zelený“, která se nachází v blízkosti venue a hostům nabízí klasickou českou kuchyni. Poslední den opět probíhal zajímavý odborný program, který vyvrcholil diskuzí a závěrečným ukončením konference.

Součástí konference byla malá výstava, které se zúčastnilo 7 vystavovatelů. Akci podpořilo 8 partnerů.

Konferenci EWIC 2023 navštívilo 150 účastníků z 20 zemí.

Děkujeme Evropské federaci pro imunogenetiku (EFI) a Sekci imunogenetiky při České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii za důvěru. Naše poděkování patří všem partnerům a vystavovatelům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit. Nakonec chceme poděkovat všem řečníkům, účastníkům i našemu realizačnímu týmu s projektovou manažerkou Michaelou Šefrnovou v čele.