Search

V Ostravě se konal 26. Kongres nemocniční farmacie

Ve dnech 11.-13. listopadu se v Ostravě konal 26. Kongres nemocniční farmacie. Účastníci se mohli připojit prostřednictvím virtuální platformy nebo se konference zúčastnit přímo fyzicky v Ostravě. Hybridní forma umožnila díky offline záznamu retrospektivní pohled na paralelně organizované části programu. Kongres se konal v Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Hlavním tématem konference byla kardiovaskulární onemocnění s cílem prozkoumat možnosti, jak přispět ke snížení kardiovaskulárních rizik.

Součástí technického programu byl také workshop, satelitní sympozia, panelové diskuse a další. Ještě před oficiálním zahájením kongresu byl 10.11. v Clarion Congress Hotelu Ostrava připraven vědecký program a úvodní setkání odborníků. V sobotu 12.11. proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní zahájení kongresu a na závěr dne se v hotelu Clarion konalo společenské setkání odborníků. V neděli 13.11. vědecký program pokračoval a byl zakončen poděkováním všem účastníkům, řečníkům i partnerům.

Kongresu se zúčastnilo celkem 722 účastníků, což je zatím rekordní účast.  Účastníci měli možnost diskutovat o současných možnostech léčby pro snížení výskytu kardiovaskulárních onemocnění.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím, účastníkům, partnerům a jejich podpoře a všem, kteří se podíleli na organizaci kongresu. V neposlední řadě děkujeme projektové manažerce Petře Smejkalové a realizačnímu týmu GUARANT International.