Search

Uspořádali jsme 20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology (IATDMCT)

GUARANT International měl letos čest organizovat 20. mezinárodní kongres terapeutického monitorování léčiv a klinické toxikologie (IATDMCT), který se konal 18.-21. září 2022 v Praze. Téma letošního kongresu neslo název Přemosťování rozbouřených vod (Bridging the Troubled Waters) a navazovalo na témata předchozích kongresů, kde se pozornost soustředila především na farmakokinetiku, farmakogenomiku, toxikologii, analýzu léčiv v biologických tekutinách a nové analytické aplikace.

Velká pozornost byla věnována 12 klíčovým tématům, mezi která patřila například Antiinfekční prostředky, Imunosupresiva nebo Alternativní strategie odběru vzorků.

Kongres se začal intenzivně připravovat od září 2021. V srpnu 2022 se organizační výbor rozhodl kongres uspořádat v hybridním formátu, tak aby se akce mohli bez obav zúčastnit i zámořští kolegové. Fyzická část se konala v pražském Clarion Congress Hotel Prague, hybridní část probíhala na platformě gCon.

Pro účastníky byl připraven zajímavý odborný program. Ten se skládal ze třech plenárních zasedání se světově uznávanými odborníky, 38 paralelními sekcemi, moderované posterové sekce se 116 postery, 6 sponzorovaných workshopů, a 18 sympozií. Součástí kongresu byla debata na téma TCI vs TDM s řečníky Nickem Holfordem a Teunem van Gelderem. Konference přilákala účastníky z celého světa, a kromě plenárních řečníků na ní vystoupilo více než 250 dalších řečníků.

Součástí každého kongresu je i společenský program. Ne jinak tomu bylo i u letošního IATDMCT. Na co se účastníci v Praze mohli těšit? První večer proběhl v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Prague uvítací koktejl. Třetí večer si účastníci, v rámci kongresové večeře, vychutnali výbornou českou kuchyni v prostorách Obecního domu. Místní secesní restaurace je považována za jednu z nejkrásnějších. Večeře byla obohacena o hudební doprovod s pianistou.

Součástí kongresu IATDMCT byla výstava s deseti vystavovateli. O výstavu byl velký zájem.

Kongresu se celkem zúčastnilo 333 účastníků fyzicky a 172 se připojilo virtuálně. Na kongresu bylo reprezentováno 45 zemí světa. Díky hybridnímu formátu mají všichni účastníci přístup do platformy i po skončení kongresu a přednášky jsou jim k dispozici další tři měsíce.

Akce byla akreditována Evropskou akreditační radou pro další vzdělávání lékařů (EACCME®) a účastníci obdrží 19 kreditů CME (ECMEC®s).

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh akce. Děkujeme zejména našemu klientovi Prof. MUDr. Milanu Grundmannovi, CSc., všem partnerům, hlavnímu městu Praha za finanční podporou, všem vystavovatelům, partnerským asociacím a dalším podporovatelům. Kongres by se nemohl odehrát také bez účastníků a řečníků, kterým také patří naše poděkování a v neposlední řadě musíme poděkovat celému realizačnímu týmu GUARANT International pod vedením senior projektové manažerky Romany Klukové.