Search

3rd Congress on Tooth transplantation do Prahy přilákal světové odborníky na transplantaci zubů

Koncem května (19.-21.5.) proběhl 3rd Congress on Tooth Transplantation. Akce se konala v prostorách moderního konferenčního centra CUBEX Centrum Praha. Kongres se měl konat již v loňském roce, ale vzhledem k přetrvávající pandemii COVID-19 a celosvětovým omezením byla akce přesunuta na letošní květen.

Cílem kongresu je prezentovat a diskutovat současné poznatky o autotransplantacích zubů. Na kongres byli pozváni přednášející světové úrovně, kteří mají klinické i vědecké zkušenosti s transplantací zubů.

Kongres byl v páteční dopoledne oficiálně zahájen slavnostním ceremoniálem. Úvodní řeč pronesl předseda kongresu Dr. Ivo Marek. Po jeho proslovu zahrála česká cimbálová kapela v moderních provedení skladbu Nothing else matters a další známé světové hity.

Odborný program byl pestrý a nabitý; zahrnoval krátké přednášky, třináct dlouhých přednášek, posterovou sekci a čtvrteční kongresový kurz. Krátké přednášky byly řazeny do půl hodinových bloků, během kterých své zkušenosti z praxe představili vždy tři řečníci. Největším lákadlem byl kongresový kurz, který vedl Dr. Mitsuhiro Tsukiboshi. Dr. Tsukiboshi se intenzivně věnuje přednáškové činnosti o dentálním traumatu a autotransplantacích a je autorem mnoha článků a dvou učebnic, jedné z roku 1998 o dentálním traumatu, druhé z roku 2000 o autotransplantacích.

Hlavními tématy kongresu byly Klíčové aspekty úspěšné transplantace zubů: odborná diskuse a prezentace jejich protokolů, Léčba komplikací, Chirurgické vzpřímení mimoděložních zubů, Prognóza různých typů transplantovaných zubů, Alternativní léčba chybějících zubů, Přetváření premolárů transplantovaných do přední maxily a Digitální technologie na podporu transplantace zubů.

V rámci společenského programu se v prostorách barokního Kaiserštejnského paláce uskutečnil Prezidentský večer.

Součástí kongresu byla výstava, které se zúčastnilo osmnáct firem.

Chtěli bychom poděkovat klientovi, všem řečníkům i účastníkům, partnerům a vystavovatelům za jejich podporu i našemu realizačnímu týmu GUARANT International s projektovou manažerkou Jitkou Puldovou v čele za krásný třetí ročník kongresu Tooth Transplantation.