Vyhľadať

registračný systém

Máme vlastné oddelenie skúsených špecialistov a špecialistiek, ktorí sú pripravení vybavovať všetky požiadavky klientov i účastníkov.

Zabezpečujeme registráciu a ubytovanie účastníkov a postaráme sa o nich na mieste. Riešime všetku komunikáciu s účastníkmi – predovšetkým emailovú, telefonickú a osobnú v mieste konania. Vystavujeme pozývacie listy za účelom získania víz. Spracovávame a evidujeme platby, zasielame daňové doklady. Zabezpečujeme tlač menoviek a kongresových materiálov. V neposlednom rade koordinujeme registráciu na mieste a zodpovedáme za jej hladký priebeh.

REGISTRAČNÁ APLIKÁCIA

Aby všetko hladko prebiehalo, už takmer 20 rokov využívame a neustále vyvíjame vlastnú registračnú aplikáciu, ktorá nám pomáha všetky tieto požiadavky spracovať. Vďaka nej dokážeme pripravovať aj riešenie na mieru, ak má akcia nejaké svoje špecifiká. Vieme si tak poradiť s rôznymi sadzbami DPH, s platbou v rôznych menách, reportingom alebo skupinovými registráciami.

Registrovaných účastníkov ročne
0 +
Spracovaných transakcií ročne
0 +
Meny pre online platbu
0

VÝHODY PRE ÚČASTNÍKOV

S aplikáciou prichádza do styku drvivá väčšina účastníkov pri registrácii na akciu. Snažíme sa aby, celý proces výberu registračného poplatku a jeho úhrady bol prehľadný a pre účastníkov zrozumiteľný a jednoduchý.

A aké hlavné služby na účastníkov v aplikácii čakajú?

  • Výber registračného poplatku a jeho úhrada
  • Rezervácia ubytovania
  • Úhrada členského poplatku v rámci asociácie