Vyhľadať

16th International Symposium on IgA Nephropathy

Klient: Česká nefrologická společnost

výzva

V pořadí již 16. mezinárodní konference IIGANN (International IgA Nephropathy Network) se uskutečnila ve dnech 21. – 23. září v Praze. Tato konference se koná každé tři roky a spojuje odborníky z celého světa na specifické onemocnění ledvin zvané IgA Nefropatie nebo také Bergerova nemoc.

Naší největší výzvou při pořádání této akce bylo kompletní překlopení z reálné konference do virtuální, jelikož pandemická situace nedovolovala reálné setkání. Hlavním požadavkem klienta byla interaktivní konference tak, aby si jednotliví odborníci mohli navzájem sdílet poznatky. Jak se nám tento úkol povedl?

,,Plenární sekce byly velmi zajímavé, přinesly novinky a byly vedeny nejlepšími odborníky v dané oblasti. Závěrečné diskuse byly skvělé. Ústní komunikace byla originální a dynamická." účastník konference

Účastníků
0
Zastoupených zemí
0
Partnerů
0

Řešení

Jak jsme již zmiňovali výše, rozhodnutí o přesunutí konference do virtuální podoby padlo v dostatečném předstihu, a tak jsme dokázali splnit jednotlivé požadavky klienta v předstihu. Celá konference probíhala na virtuální platformě gCon. Mnozí účastníci si pochvalovali průběh a spád jednotlivých před nahraných plenary sessions, které se věnovaly různým tématům z IgA nefropatie. Přednášky o budoucnosti léčení této nemoci patřily mezi nejpopulárnější.

Jednotlivé přednášky byly doplněny panelovými diskusemi, kdy se mohli účastníci ptát na různé otázky z oblasti nefropatie. Zajímavostí je, že tyto diskuse probíhaly pomocí psané formy. Třídenní program byl obohacen i o tzv. Industry Symposium, kdy jednotliví sponzoři měli možnost odprezentovat/vzdělat účastníky o novinkách v oblasti nefropatie.

Nabitý program také doplňovaly i tzv. Interactive Poster Sessions, které byly kombinací před nahrávek a živých diskusí. Dále probíhaly panelové diskuse odborníků na zvolené téma. Na jednu z diskusí byli pozváni pacienti z celého světa, kteří prezentovali své zkušenosti s touto nemocí a odborníci jim pokládali zvolené otázky.

Díky variaci a interakci programu se nám tak podařilo naplnit klientova očekávání, o čemž svědčí pozitivní reference nejen od klienta samotného, ale i od účastníků. K celkovému pozitivnímu hodnocení přispěla i spolupráce s CzechTourism, díky kterým se podařila zvládnout konference na vysoké úrovni.

Přestože se většina konference nesla ve stylu před nahraných přednášek, vyhlašování ocenění a jednotlivé diskuse už byly živě. Samotná reklama a marketing probíhal kromě mailingu i přes sociální sítě, konkrétně Twitter a Facebook, kdy už jak bývá zvykem u odborných konferencí, nejvíce dominovala právě propagace na Twitteru.

Výsledek

Navzdory světové pandemii, která neustále sužuje svět, konference IIGANN dopadla výborně, o čemž svědčí i větší počet účastníků 269. V největším zastoupení byli již tradičně účastníci ze Spojených států, v těsném závěsu za nimi Čína, Velká Británie, Japonsko a Švýcarsko. Celkově se tak zúčastnilo 29 zemí z celého světa.

Zúčastnění odcházeli nabití novými informacemi, přičemž ti, kteří nestihli vše si mohou prezentovaný obsah zobrazit až 6 týdnů po skončení konference.

  • Interaktivní posterové sekce
  • Zajímavé panelové přednášky, po kterých následovaly Q&A s přednášejícími
  • Vzdělávací sympozia