Vyhľadať

Více než 2 000 všeobecných lékařů a studentů medicíny přiletělo do Bruselu, aby se účastnili 28. konference praktických a rodinných lékařů

Každoroční konference WONCA Europe je místem setkání těchto odborníků. Zde si navzájem předávají nové poznatky a zkušenosti jak z ambulantní, tak z klinické praxe. Konference je pro praktické lékaře důležitou vzdělávací akcí, během které mohou získat až 15 evropských kreditů CME (EACCME) v rámci svého kontinuálního vzdělávání.

28. ročník konference se konal v termínu 7.-10. června 2023. Po covidových letech se těšil velkému zájmu ze strany účastníků.

Do Bruselu se sjelo 2 040 odborníků ze 75 zemí světa. Jednalo se tak již podruhé, po loňském ročníku, o konferenci, která ve velkém láká lékaře i z mimoevropských zemí.

Konferenci pořádal GUARANT International již pošesté. Letos ve spolupráci s místním členem WONCA Europe – s Belgickou společností pro praktické a rodinné lékaře. 

Odborný program, připravovaný vědeckým výborem, byl složen z 6 plenárních přednášek, 12 paralelních lekcí a několika praktických workshopů.

Konference nabídla široké spektrum témat jako udržitelné zdravotnictví, mentální zdraví, využití digitálních aplikací v medicíně, sexuální zdraví a další zajímavé přednášky. 

9 vyzvaných řečníků předneslo během konference klíčové přednášky na aktuální témata za obrovského zájmu všech účastníků.

Součástí konference byly také posterová sekce a výstava s více než 40 vystavovateli a WONCA vesnička, kde se prezentují pravidelně odborně zaměřené sítě WONCA Europe i budoucí konference. 

Konference nabídla také zajímavý společenský program. V rámci zahajovacího ceremoniálu proběhlo hudební vystoupení pěveckého souboru Scala & Kolacny Brothers. První den konference byl zakončen uvítacím přípitkem v prostorách výstavy.

Páteční ráno proběhl již tradiční WONCA běh pro zdraví, kterého se zúčastnilo přes 100 běžců.

Předposlední večer se v prostorách muzea Comics Art Museum, the Belgian Comic Strip Center konala konferenční večeře. Účastníci si před večeří mohli zdarma prohlédnout expozici belgického komiksového umění a na zakončení konference vystoupilo kytarové duo.

Poděkování za přípravu odborného programu a podporu konference patří WONCA Europe, organizačnímu a vědeckému výboru, všem partnerům a vystavovatelům, místní konferenční kanceláři Visit Brussels a všem řečníkům a účastníkům konference.

Díky patří také senior projektové manažerce Renatě Somolové a celému jejímu týmu. Všichni se postarali o hladký průběh konference WONCA Europe a zejména další úspěšný ročník.

Již nyní se těšíme na 29. ročník, který bude GUARANT International organizovat na podzim roku 2024 v irském Dublinu.