Vyhľadať

Konference Podzemní stavby se opět vrátila do Prahy

Za podpory Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES, ISSMGE a ISRM jsme měli možnost uspořádat 15. ročník mezinárodní konference
Podzemní stavby Praha 2023.

Tato konference se koná pravidelně jednou za 3 roky v Praze, z důvodu pandemické situace byl letošní ročník posunut o rok.
Konference se konala ve dnech 29. – 31. 5. 2023 v pražském kongresovém hotelu Clarion ve Vysočanech, který je vhodný jak svojí polohou, tak svými službami pro akce právě takovéto velikosti.
Během tří dnů si mohli účastníci mezinárodní tunelářské konference v České republice užít nabitý program. Samotné konferenci předcházel již v neděli
28. května doprovodný kurz na téma BIM – vše, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat.
V pondělí byla konference otevřena slavnostním zahájením, po kterém následovaly odborné přednášky, diskuse a další sekce. Tento pestrý den byl zakončen společenským večerem v Břevnovském klášteře, který byl součástí registračního poplatku pro všechny zúčastněné delegáty.
Konference v úterý pokračovala odborným programem s dalšími zajímavými sekcemi.
Poslední den konference byl už tradičně věnován technickým exkurzím, díky kterým mohli tunelářští nadšenci a odborníci načerpat kromě teoretických poznatků i ty praktické.

Bylo pro ně připraveno celkem 5 odborných exkurzí na podzemní stavby v Praze a okolí. Vybrat si mohli ze dvou exkurzí aktuálně ražené nové trasy pražského metra D, dále mezi exkurzemi na Hlavní dopravní řídící ústřednu, Úložiště radioaktivních odpadů Richard či Rudolfovy štoly + staré čistírny odpadních vod v Bubenči.

Odbornost konference potvrzuje tříbodové hodnocení v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Konference přilákala celkem 546 účastníků z 30 zemí světa.

Součástí konference Podzemní stavby Praha 2023 byla výstava, na které prezentovalo 108 vystavovatelů. Konferenci podpořilo celkem 38 firem a partnerů, kterým jsme velmi vděční za podporu této odborné akce.

Na závěr bychom rádi poděkovali České tunelářské asociaci ITA-AITES a všem, kteří se na organizaci konference podíleli. Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům, přednášejícím, a hlavně našemu realizačnímu týmu pod vedením Katrin Hasíkové Kopčákové.