Vyhľadať

Hybridní kongres EUGEO 2021 do Prahy přilákal účastníky z celého světa

Ve dnech 28.6. – 1.7. proběhl kongres 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe s hlavním tématem – Udržitelné zeměpisné oblasti v srdci Evropy. Toto téma odkazuje na vášeň, kterou mají geografové pro zkoumání světa. Kongres se konal v hybridní podobě v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za dodržování všech protiepidemických opatření. Byl to pro nás i pro účastníky po dlouhých měsících první kongres, kterého se mohli zúčastnit živě, tak jako tomu bylo před pandemií COVID – 19.

113 odborníků z oblasti geografie a 244 účastníků online zhlédlo během čtyřdenní akce vědecký program, který v sobě zahrnoval odborné přednášky rozdělené do 4 plenárních a 14 paralelních sekcí. Po celou dobu kongresu probíhala také posterová sekce.

Ani společenská část nebyla opomenuta. První večer byl uspořádaný tzv. Icebreaker. Jednalo se o neformální setkání s možností vzájemného seznámení všech účastníků a prohloubení networkingu v prostorách Přírodovědecké fakulty. Předposlední večer si účastníci užili kongresovou večeři v restauraci Nebozízek a mohli tak obdivovat krásný výhled na historickou Prahu z Petřínských sadů.

Nadšení všech z osobního setkání bylo velké a díky dodržování bezpečnostních nařízení se nikdo nemusel bát o svůj zdravotní stav. A ti, kteří byli připojeni vzdáleně, mohli v pohodlí svého domova či pracoviště aktivně komunikovat se svými kolegy přítomnými v Praze. Kongres tak po celou dobu provázela příjemná a přátelská atmosféra.

Děkujeme klientům, všem účastníkům, řečníkům a celému organizačnímu týmu v čele s projektovou manažerkou Marcelou Rajtorovou za letošní krásný kongres.

Speciální poděkování patří partnerovi kongresu Czech Convention Bureau – CzechTourism za nemalou finanční podporu.