Vyhľadať

Konference ESPA letos proběhla ve virtuální podobě

ESPA e-meeting 2020 se konal ve dnech 21.10. – 23.10. a jak z názvu vyplývá, jednalo se o zcela virtuální podobu každoroční ESPA konference.

Původně se konference měla konat v Portugalském městě Porto. Z důvodu šíření pandemie COVID-19, bylo jasné, že se fyzicky konference uskutečnit nemůže. Nabídli jsme proto řešení, překlopit akci do virtuální podoby. Třídenní virtuální konference byla nejrychlejší, nejpohodlnější a nejdostupnější cestou, jak předat nové poznatky všem odborníkům z oboru dětské anesteziologie. Odborníci se věnovali tématům jako stratifikace perioperačního rizika u dětí, perioperační tromboprofylaxe u dětí nebo novinkám v oblasti krizové anestezie.

Náš technický tým GI pomohl 18 řečníkům a 7 předsedajícím s přípravou a testováním týden před akcí. Konference měla 3 sekce, které obsahovaly 18 prezentací. Přednášky byly předem nahrané s komentáři přednášejících během konference. Tato varianta poskytuje účastníkům možnost si jednotlivé prezentace pustit i po skončení události. Mohou se tak k odborným materiálům dostat i za několik týdnů a měsíců, což vede ke kontinuálnímu vzdělávání. V rámci interakce účastníků s přednášejícími jsme připravili chatovací místnosti, které byly k dispozici po skončení jednotlivých prezentací v dané sekci.

Během tří dnů se meetingu zúčastnilo 1390 odborníků ze 74 zemí. Největší zastoupení měla Velká Británie, Nizozemsko a Brazílie. Větší zájem o konferenci byl ze strany žen, které tvořily 61 % registrovaných účastníků. Během jedné přednášky bylo přihlášeno přes 500 sledujících.

V rámci virtuální konference ESPA e-meeting 2020 byla pro partnery i účastníky uspořádána virtuální výstava. Té se zúčastnily 4 firmy.

Děkujeme klientovi za důvěru uspořádat konferenci ve virtuální podobě, všem přednášejícím a předsedajícím za jejich zajímavé příspěvky v rámci přednášek, našim partnerům a vystavovatelům za jejich podporu uspořádat ESPA e-meeting 2020 i projektové manažerce Romaně Klukové a celému technickému týmu za skvěle odvedenou práci.