Vyhľadať

Oživení kongresů a akcí

Jak na bezpečný meeting z pohledu GUARANT International

Situace kolem COVID-19 se pomalu začíná navracet do normálního režimu, ale kongresový průmysl se bude muset vypořádat s přísnějšími bezpečnostními podmínkami pro pořádání kongresů a společenských akcí. My v GUARANT International klademe bezpečnost akce a našich účastníků na první místo. Proto jsme zpracovali soubor aktuálních pravidel pro konání bezpečné akce a pravidelně komunikujeme s ostatními subjekty v oboru.

Místa konání a organizátoři akce hrají při obnově organizace akcí klíčovou roli. Přijetím veškerých preventivních opatření se snižuje riziko pro všechny zúčastněné strany. My jsme pravidla pro bezpečný meeting rozdělili do tří kategorií:

  • Bezpečný design
  • Technická bezpečnost
  • Medicínská bezpečnost

 

Bezpečný design

Příchod účastníků ve vymezený čas či dodržování rozestupů, tzv. bezpečná sociální interakce jsou pravidla, která do této kategorie patří. Pod bezpečným designem akce si tak můžete představit podrobné procesy v plánování akce v den konání, detailní program, využívání bezkontaktních plateb či podklady na akci v online podobě.

Technická bezpečnost

Technická bezpečnost v sobě zahrnuje fyzické podmínky jednotlivých venues. Stanoveny jsou minimální rozestupy mezi účastníky, hygienické podmínky v místě konání i hygienické podmínky pro catering a další dodavatele. Častější, řekněme nadstandartní, dezinfekce prostor i klimatizace, správné rozmístěné židlí a stolů je pro udržení hygienických požadavků v této době důležitým bodem při jednání o konání akce v daném místě.

Medicínská bezpečnost

Tyto pravidla vychází zejména z nařízení vlády ČR a WHO (Světová zdravotnická organizace), ale je na jednotlivcích, aby byli k ostatním účastníkům ohleduplní a tyto pravidla dodržovala v zájmu bezpečnosti své i ostatních. V rámci pravidel budou muset účastníci akce například při příchodu odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti a bude jim změřena bezkontaktně teplota. Nasazená rouška po dobu konání akce je samozřejmostí. Účastníkům také bude přiděleno místo, které bude po celou dobu konání akce pouze jeho. Do 14 dnů po skončení akce účastník obdrží dotazník, který zjistí, zda se u něj neobjevily příznaky nemoci COVID-19.

Na závěr se nabízí otázka, lze tedy i přes přísnější pravidla uspořádat v následujících týdnech meeting, kde se účastník nebude strachovat o své zdraví? Odpověď zní ano. Při správném plánování a dodržení všech bezpečnostních a hygienických pravidel si mohou účastníci opět užít akce naživo. Věříme, že kongresový i eventový průmysl opět začne organizovat akce tak, aby se lidé mohli opět shledávat a předávat si znalosti i odnášet pozitivní zážitky z právě uskutečněné akce.

Všichni se těšíme na postupné uvolňování restrikcí a návrat zpět do inspirujícího světa face-to-face konferencí.