Search

18th International Microscopy Congress 2014

Datum: 7. – 12. září

Místo konání: Kongresové centrum Praha, Praha, Česká republika

Mezinárodní mikroskopický kongres 2014 (IMC) poskytoval největší mezinárodní platformu pro sdílení znalostí, výměny názorů a zkušeností a diskusi o všech aspektech mikroskopie. Kongres se koná pravidelně každé čtyři roky. 

Program byl rozdělen do čtyř sekcí, které se zabývaly tématy Přístroje a technika, Věda o materiálech, Věda o živé přírodě a Interdisciplinární specializace.