Search

ICCC 2019 - The 15th International Congress on the Chemistry of Cement 2019

Datum: 16. – 20. září 2019

Místo konání: Kongresové centrum, Praha, Česká republika

Patnáctý ročník Mezinárodního kongresu o chemii cementu pro vědce, studenty i odborníky se konal na technické univerzitě ČVUT v Praze. Klíčovými tématy kongresu byly chemické procesy a aplikace cementu, ale i environmentální dopad. Kongres doprovázely odborné diskuze a galavečer v paláci na Žofíně.