Search

12th Congress of the European Laryngological Society

Datum: 16. – 19. května 2018

Místo konání:  Kongresové centrum královny Alžběty II., Londýn, Velká Británie

Dvanáctý ročník Evropské laryngologické společnosti nabídl skvělou příležitost k setkání mnoha odborníků v oblasti laryngologie. Na kongresu se vedly odborné diskuze, kulaté stoly, workshopy a přednášky k nejnovějším poznatkům v laryngologii. Mezi hlavní témata patřila kupříkladu laryngeální rakovina a dysplazie nebo transplantace hrtanu.