Search

50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition

Datum: 10. – 13. května 2017

Místo konání: Kongresové centrum Praha, Praha, Česká republika

Setkání ESPGHAN každý rok přitahuje klíčové představitele veřejného mínění v oblasti dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy z celé Evropy a všech pěti kontinentů, čímž se stává největší konferencí svého druhu na světě.

Na akci byly prezentovány analytické průzkumy, přeložené do jazyků všech partnerů projektu, sestávající ze specifických otázek určených k posouzení znalostí HCP o celiakii.