Search

Evropská konference nedestruktivního testování (ECNDT) 2014

Datum: 6. – 10. října 2014

Místo konání: Kongresové Centrum Praha, Praha, Česká republika

Evropská konference o nedestruktivním testování, „11.ECNDT 2014“¨ pořádala Česká společnost pro nedestruktivní testování ve spolupráci s Evropskou federací NDT (EFNDT) a s Ústavem termomechaniky AV ČR. V rámci speciálního workshopu Evropský den vědy, se uskutečnily dvě zcela mimořádné přednášky vynikajících světových vědců Prof. Petera Higgse, nositele Nobelovy ceny za fyziku, a Prof. Leona Chua.

Na akci také vystoupili zástupci Evropské komise k problematice programu EU„HORIZON 2020“ a další přední světový odborníci v oblastech nedestruktivního testování a hodnocení materiálů a konstrukcí a průmyslové diagnostiky.