Search

ČSARIM 2019 - XXVI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Datum: 2. – 4. října 2019

Místo konání: Výstaviště Brno, Brno, Česká republika

Kongres ČSARIM je národním kongresem pro anesteziology, který se koná pravidelně jednou za rok. Kongres se zabýval tématy jako jsou tradičních témat, jako jsou anesteziologická péče, perioperační medicína, intenzivní péče či léčba bolesti.