Search

IFSO-EC 2020 Virtual Conference

Klient: IFSO European Chapter

výzva

Kvůli přetrvávající situaci ohledně pandemie COVID-19 a vzhledem k zavádění zpřísňujících se opatření, bylo jasné, že kongres nebude moci proběhnout fyzicky dle původního plánu. Cílem bylo najít vhodný formát a platformu pro virtuální kongres, která v sobě bude zahrnovat virtuální knihovnu, výstavu a umožní účastníkům určitou míru interakce.

Většina účastníků i přednášejících byla ze zahraničí, takže klienta ani výbor nebylo potřeba přesvědčovat o změně převést kongres do virtuální podoby. Již od počátku byl jejich přístup velmi pozitivní.

"Dovolte mi poblahopřát všem lidem zapojeným do kongresu IFSO-EC v roce 2020. Běží to opravdu hladce !! Opravdu fantastické." Dr. Juan Pujol Rafols

Řečníků
0
Účastníků
0
Partnerů virtuální výstavy
0

Řešení

Jednodenní virtuální kongres běžel přes naši na míru vyvinutou platformu. Dvacet devět řečníků své prezentace předem nahráli, což předešlo případným technickým problémům při živém vstupu. Na konci přednášek byla pro účastníky a řečníky připravena živá diskuze.

Program byl rozvržen do 8 sekcí – úvodní, závěrečná, 3 plenární a 3 paralelní sekce. V rámci programu se konala také 3 sympozia.

Propagace akce s cílem přilákat více účastníků probíhala pomocí newsletterů a web bannerů na stránkách akcí s podobným zaměřením.

Akci zajišťoval náš sedmi členný tým složený z projektové manažerky, asistentky, koordinátora výstavy, sponzoringové manažerky, programového koordinátora, technického manažera a registrační koordinátorky.

Výsledek

Kongresu se zúčastnilo 209 účastníků ze 40 zemí. Pro účastníky byla připravena on-line knihovna s 69 e-postery a 14 video prezentacemi. Do virtuální výstavy se zapojilo 8 partnerů.

  • Virtuální výstava s osmi vystavovateli s možností live chatu
  • On-line knihovna
  • Tři vzdělávací sympozia