CHIQUITA

První korporátní akce, prosinec 1991. Historicky laděná akce s dobovými kostými, včetně přepravy koňmi.

Read More »