Search

bezpečné akce

Bezpečné akce jsou plánovány s pečlivým zvážením všech bezpečnostních aspektů před akcí, po akci i během akce samotné. Základními aspekty jsou pravidelná komunikace, důkladná příprava a transparentnost organizace akce.

Proto jsme vypracovali dokument Bezpečná akce, což je soubor bezpečnostních pravidel, který je pravidelně aktualizován dle stávající situace. Všichni zaměstnanci GUARANT International se s materiálem seznámili a byli proškoleni tak, aby zvládli bezpečnou akci zorganizovat. Oficiální pravidla a doporučení jsou zpracovány dle pokynů Ministerstva zdravotnictví, Úřadu vlády ČR i WHO (Světová zdravotnická organizace).

Rozdaných roušek pro účastníky
0 +
Rozdaných dezinfekčních balíčků
0
Rukavic využitých při organizaci
0
Použitých štítů při registraci
0

VYUŽITÍ BEZDOTYKOVÉHO SYSTÉMU

 • Účastníkům před akcí rozesíláme pokyny, jak by se měli chovat, aby
  ochránili nejen sebe, ale i lidi ve svém okolí (všem účastníkům zasíláme
  e-mail s výpisem všech pravidel, osobní desatero Nocovid a další
  eventuální opatření, která budou na místě akce probíhat).
 • Kde to jde, zavádíme bezdotykový systém. Od dávkovačů dezinfekce až po registraci účastníků na akci.

SPEAKERS READY ROOM

 • Veškerý personál obdrží povinné roušky a desinfekční prostředky.
 • Pokud je použita klimatizace, bude zvolen režim s omezením recirkulace
  vzduchu, to platí i pro ostatní místnosti.

DODRŽUJEME ZÁKLADNÍ HYGIENU

 • Dezinfekční prostředky poskytujeme na každé akci ve formě
  dávkovačů antibakteriálních gelů pro účastníky.
 • Účastníkům poskytneme možnost dezinfikovat si ruce při vstupu
  do budovy, před konzumací jídla a pití, po použití toalet a při vstupu
  do konferenčního sálu.

REGISTRACE

 • Prostor vymezíme značkami (např. značky na zemi po 2,5m
  pro dostatečné rozestupy ve frontě).
 • Platby akceptujeme pouze bezkontaktní formou.
 • U registrace vydáváme kongresové materiály, hygienicky zabalené.
 • Personál na registraci používá ochranné pomůcky (roušky, štíty a
  rukavice).
 • Registrační pulty pravidelně dezinfikujeme.

SETUP

 • Využíváme taková řešení a vybavení prostoru, abychom umožnili jejich
  snadnou dezinfekci (omyvatelné materiály, jednoduché snadno otíratelné vybavení atd.).

VYHÝBÁME SE ZBYTEČNÝM TISKOVINÁM

 • Během akce se vyhýbáme i zbytečným papírovým předmětům.
 • Na většině akcí účastníci používají aplikaci na svém mobilním telefonu.
  V aplikaci budou mít veškeré informace.

PERSONÁL

 • Veškerý personál vybavíme povinnými rouškami a desinfekčními
  prostředky.
 • Pravidelně kontrolujeme výměnu a dezinfekci ochranných prostředků:
  roušky každé 3 h (dezinfekci brýlí každé 3 h.).
 • Garantujeme zdravotní stav svých zaměstnanců.

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • Všichni účinkující respektují veškerá nařízení a řídí se pokyny organizátora.
 • Dodržení všech hygienických a bezpečnostních norem (souvisejících
  s COVID-19) je nezbytné pro všechny vystupující.
 • Vystupující by měl doložit čestné prohlášení, že v uplynulých 14 dnech
  nepřišel do kontaktu s nakaženou osobou.

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU ČERSTVÉHO VZDUCHU

 • Čistý vzduch je základ. Prostory se budou pravidelně větrat.

POSÍLENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

 • Do prostoru umístíme panely s pravidly správného chování, které budou
  účastníkům neustále připomínat, co a jak.

CATERING

 • Personál cateringu, stejně jako zbytek personálu, bude dodržovat striktní bezpečnostní pravidla a při obsluze účastníků bude vybaven ochrannými pomůckami.
 • Občerstvení bude podáváno v souladu s hygienickými a bezpečnostními
  pravidly.