Search

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

V první polovině listopadu (8. – 10. 11. 2023) se neurochirurgové z celé České republiky sjeli do Hradce Králové, aby se opět po roce setkali se svými kolegy a načerpali nové zkušenosti a znalosti během Výročního kongresu České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Kongres probíhal v EA Congress hotelu Aldis, který se nachází v centru města.

Tato prestižní událost přinesla do popředí nejnovější inovace v oblasti neurochirurgie a podpořila význam spolupráce mezi odborníky.

Jedním z hlavních bodů kongresu bylo představení nových technologií a metod v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění. Zástupci lékařských společností a výzkumných institucí prezentovali nejnovější přístroje, které zlepšují přesnost diagnostiky a minimalizují rizika při chirurgických zákrocích. Diskutovalo se také o vývoji robotické chirurgie a možnostech, které přináší do oblasti neurochirurgie. Dalším důležitým aspektem kongresu byla spolupráce mezi odborníky z různých oborů. Neurochirurgové, neurologové, onkologové, radiologové a další specialisté se setkali, aby diskutovali o multidisciplinárním přístupu k diagnóze a léčbě neurologických onemocnění. Tato spolupráce je klíčová pro dosažení optimálních výsledků a zlepšení péče o pacienty. Během kongresu byly také představeny případy pacientů, kteří se úspěšně zotavili po neurochirurgickém zákroku. Tyto příběhy sloužily jako inspirace pro další práci odborníků a ukázaly důležitost a význam jejich práce.

Kongresu se mimo jiné zúčastnili i zahraniční hosté z renomovaných evropských i světových pracovišť, mezi které patří například prof. Sébastien Froelich, MD, PhD, profesor a vedoucí neurochirurgického oddělení v nemocnici v Paříži nebo Fady T. Charbel, MD, FAANS, FACS, který je mezinárodně uznávaným klinickým odborníkem na cerebrální revaskularizaci.

Vedle odborných přednášek a diskusí měli účastníci také možnost navštívit výstavu s 23 partnery a vystavovateli, kteří se specializují na výrobu a distribuci neurochirurgických přístrojů a vybavení. Zde mohli zájemci vidět nejnovější technologie a získat praktické informace od expertů v oboru.

Kongres také poskytl dostatek prostoru pro networking. První večer se v prostorách hotelu Aldis konalo uvítací setkání odborníků. Na čtvrteční večer byl pro účastníky připraven bohatý program. Nejdříve se pomocí autobusové dopravy společně dopravili do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde si poslechli koncert v podání Jiřího Stivína & Václava Uhlíře, poté se přesunuli do jedinečné PETROF Gallery, kde je čekal společenský večer s bufetovou večeří zpříjemněný hudebním doprovodem kapely PETROF Gang.

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS JEP se ukázal být úspěšným a inspirativním setkáním více než 200 odborníků v oblasti neurochirurgie. Představené inovace a podpora spolupráce slibují pokrok v péči o pacienty s neurologickými onemocněními. Již nyní se těšíme na další ročník tohoto významného kongresu, který se bude konat v Liberci v termínu 20. – 22. 11. 2024.

Závěrem bychom rádi poděkovali klientům z Neurochirurgické kliniky FN a Lékařské fakulty v Hradci Králové, řečníkům, účastníkům, partnerům i vystavovatelům za další krásný ročník. Poděkování směřuje i k našemu projektovému týmu v čele se senior projektovou manažerkou Romanou Klukovou. Děkujeme!