Search

Konference ČAVLMZ se letos konala v Praze

Jednou z posledních akcí roku 2023 byla 31. výroční konference ČAVLMZ, která se konala 2. – 3. prosince 2023 v O2 Universum v Praze s pre-konferenčním dnem 1. 12. 2023.  Konference do Prahy přilákala více než 450 veterinárních lékařů a sester se zaměřením na malá zvířata. Letošní ročník byl přístupný i psím návštěvníkům, kteří byli pro účastníky vítaným zpestřením.

Bohatý odborný program zahrnoval přednášky, které se odehrávaly v pěti paralelních sálech a obsáhly jak nejnovější poznatky, tak i základní schémata v diagnostickém a terapeutickém přístupu v duchu projektu „Zpátky k základům“ s cílem neopomíjet úroveň základních veterinárních znalostí a dovedností. Součástí programu byla i dvě obědová sympozia partnerů. Mezi letošními tématy se objevilo například téma atopická dermatitida, rekonstrukční chirurgie, diagnostika zoonotických parazitů, ale také sekce určená pro sestry, kde se zabývaly například březostí fen a výchovou psů.

Konference ČAVLMZ přilákala velké množství partnerů a vystavovatelů. Platinovým partnerem konference se letos stala společnost M+H VET s. r. o. Generálním partnerem asociace byla opět společnost PetExpert. Výstavu mohla tento rok nově navštívit i neodborná veřejnost a prohlédnout si tak nabízené produkty firem. Příští rok s touto novinkou chceme pokračovat.

Bez networkingu a společenského večera si snad nedokážeme žádnou akci představit. V rámci ČAVLMZ konference proběhl již tradiční sobotní společenský večer, letos s živou hudbou v Občanské plovárně. Účastníci si vychutnali výbornou českou kuchyni a zejména si užili příjemnou atmosféru v kruhu svých kolegů. Večerní program byl navíc zpestřený dražbou obrazů a fotek z cest, výtěžek této dražby podpoří charitativní organizaci Veterináři bez hranic.

Poděkování směřuje asociaci ČAVLMZ, všem účastníkům, řečníkům, partnerům i vystavovatelům, kteří se na akci podíleli a zasloužili se tak o další krásný ročník, na který budou všichni s úsměvem vzpomínat. Poděkování míří samozřejmě i našemu projektovému týmu, který již poněkolikáté vedla Marcela Rajtorová.