Search

Praha hostila kongres WEC 2023, který představil inovace a spolupráci v inženýrství v globálním měřítku

Praha, město prosycené historií a krásnou architekturou, se od 11. do 13. října 2023 stala rušným centrem inovací a znalostí, protože zde probíhal 7. ročník Světového kongresu inženýrů (7th World Engineers Convention – WEC 2023). Tato událost, shromáždění skvělých mozků a průkopníků z různých inženýrských oborů, nabídla jedinečnou platformu pro spolupráci, učení a inspiraci. Jde o nejvýznamnější událost Světové federace inženýrských organizací (WFEO), která se každé čtyři roky pořádá na různých kontinentech. Místní organizační i vědecký výbor byl reprezentován zástupci Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), který byl také spolu s námi organizátorem kongresu. Místem konání odborného kongresu se stalo Kongresové centrum Praha.
Součástí kongresu bylo pracovní setkání členů WFEO, které probíhalo před i po kongresu v sídle ČSVTS na Novotné Lávce 5 v Praze 1. Celková akce tak byla organizačně i fyzicky náročná, protože po celých 7 dní se náš tým přesouval mezi oběma místy konání a na akci každý den trávil více než 12 hodin.

Inspirativní řečníci se postarali o výborný vědecký program

Odborný program kongresu byl rozdělen do 14 sekcí. Dopolední a odpolední část kongresu byla zahájena plenárními přednáškami renomovaných domácích i zahraničních osobností, které přednesly silné projevy a inspirovaly publikum svými vizemi do budoucnosti. Tito řečníci sdíleli své zkušenosti, výzvy a triumfy a povzbuzovali mladé inženýry, aby snili ve velkém a usilovali o inovativní řešení globálních problémů. Můžeme zmínit například Jacka Dangermonda, prezidenta Esri, který je uznáván jako jeden z nejvlivnějších lidí v oblasti technologií geografických informačních systémů (GIS). Dále zmiňme například Serkana Saydama, profesora důlního inženýrství, který přednesl zajímavou přednášku na téma udržitelné těžby vesmírných zdrojů. Mezi kongresovými plenárními řečníky byly také ženy, z nichž bychom vyzdvihli Dr. Marlene Kanga, bývalou prezidentku WFEO, která na kongresu kromě jiného vystupovala i v rámci ženské inženýrské sekce.
Zbytek odborného programu byl doplněn přednáškami od řečníků, kteří zaslali své abstrakty nebo speciálními sekcemi od partnerů.

Součástí programu byly i organizované odborné exkurze do jaderné elektrárny Temelín nebo do vodní elektrárny Štěchovice.

Interaktivní výstava i pro veřejnost

Díky interaktivní výstavě WEC Expo účastníci nebyli pasivními pozorovateli, ale aktivními účastníky, ponořili se do sfér virtuální reality, experimentovali s fyzikálními jevy, interagovali s roboty, vzlétali vysoko na leteckém simulátoru a zkoumali mnohem více. Výstava byla přístupná i pro širokou veřejnost, čehož využili zejména středoškolští studenti posledních ročníků.
Partnery kongresu byly významné české technické univerzity a také společnosti jako ČEZ, který byl platinovým sponzorem akce nebo CZECH Invest či METRANS.

Společenský večer s českou kuchyní

Předposlední den si účastníci mohli užít typickou českou pohostinnost v rámci Prezidentské večeře v pražské Folklor Garden. Nechyběl přípitek, čtyřchodové menu složené z českých pokrmů i cimbálová muzika s tancem.

Více než 1 000 účastníků

7. světový kongres inženýrů v Praze měl obrovský úspěch a zanechal trvalý dopad na inženýrskou komunitu. Když se více než 1 000 účastníků ze 78 zemí světa vracelo do svých domovů, neslo si s sebou nejen nově nabyté znalosti a inspiraci, ale také společné odhodlání smysluplně přispívat světu prostřednictvím technické dokonalosti a zejména nové kontakty a přátelství.

Děkujeme klientům z ČSVTS i WFEO za důvěru, řečníkům za skvělé a inspirativní přednášky, účastníkům za jejich kladnou zpětnou vazbu, partnerům i vystavovatelům za podporu a zejména našemu více než dvanáctičlennému projektovému týmu pod vedením Lucie Přichystalové za obrovské nasazení, dobrou náladu a úspěšné zorganizování tohoto náročného kongresu.