Search

13th European Congress for Paediatric Anaesthesiology: Úspěšný kongres dětské anesteziologie v Praze

Ve dnech 28. až 30. září 2023 se v Praze konal prestižní 13. evropský kongres pro dětskou anesteziologii. Na této akci, která se konala v Cubex Centru Praha, se sešli odborníci z 56 zemí světa, aby se podělili o své znalosti a vyměnili si názory v oblasti dětské anestezie. Cubex Centrum Praha, které disponuje moderním technickým vybavením a unikátním designem, který byl inspirován českým kubismem, poskytlo ideální prostředí pro třídenní konferenci. Celý program byl zaměřen na nejnovější pokroky, techniky v oboru a společenská setkání mimo operační sály.

Vědecký obsah kongresu byl pečlivě sestaven tak, aby pokryl širokou škálu aktuálních i tradičních oborových témat. Mimo jiné zahrnoval i oblíbené praktické ultrazvukové workshopy vedené odborníky z České republiky nebo praktické debaty nad konkrétními řešeními problémů, a to vždy v úzkých pracovních skupinách.  

Kromě vědeckých zasedání nabídl kongres také společenský program, který zahrnoval slavnostní zahájení akce anebo společenskou večeři, jíž se snažíme vždy představit místo konání a tradice dané země. Tentokrát jsme účastníkům přiblížili bohaté kulturní zázemí České republiky, a to za doprovodu tanečníků a muzikantů v krojích z českých regionů a Moravy. Účastníci si mohli naplno vychutnat místní kulturu i v podobě typických českých jídel, českého piva a vína. Každoroční součástí kongresu je také ranní běh, při kterém delegáti mohli před zahájením přednášek načerpat sportovního ducha a zároveň podpořit dobročinný charakter běhu.  Trasa směřovala k vyhlídce na kouzelnou Vltavu a Staré Město. Výtěžek z této aktivity bude použit na stipendium pro účastníky z rozvojových zemí na kongres ESPA v roce 2024.

Děkujeme Lucii Přichystalové a jejímu týmu za jejich přístup a nasazení, díky kterému je ESPA naším partnerem již od roku 2014. Závěrem bychom rádi poděkovali všem 500 účastníkům za jejich účast a těšíme se na další ročník, který se bude odehrávat 26. – 28. září 2024 v Aténách.