Search

ICPhS opět v Praze!

20. mezinárodní kongres fonetických věd (International Congress of Phonetic Sciences, ICPhS) znovu zavítal do Prahy, tentokrát již po druhé. Kongres ICPhS, který probíhal ve dnech 7. – 11. 8. 2023, byl dlouho očekávanou událostí ve světě fonetiky a vědy o řeči, která jednou za čtyři roky spojuje výzkumníky, odborníky a profesionály z celého světa, aby sdíleli své nejnovější poznatky, teorie a pokroky.

Kongres se konal v největším kongresovém a kulturním centru v České republice, v Kongresovém centru Praha (KCP). KCP se zařazuje mezi evropskou špičku kongresových středisek, nabízí úžasný výhled na Prahu a disponující kapacitou až pro 9 300 účastníků.

Téma letošního ročníku kongresu ICPhS neslo název „Prolínání komunit a měnící se kultury “. Vědecký program, který probíhal celých pět dní, zahrnoval celkem 869 ústních i posterových prezentací. Přednášky byly zaměřené na celou interdisciplinární oblast řečových věd, o čemž svědčí mimo jiné to, že kongres pokryl 29 vědeckých oblastí. Završením odborného programu bylo vystoupení „featured speakera“ Paula Boersmy, hlavního autora analyzačního softwaru Praat, jenž je využíván k analýze řečového signálu odborníky po celém světě. Jeho přednáška nesla název „Praat v příštích 30 letech“.

Společenské akce jsou nedílnou součástí každého kongresu a u kongresu ICPhS tomu nebylo jinak.

Od prvního dne měli účastníci možnost poznávat nové kolegy a navazovat profesionální kontakty. Uvítací přípitek v prostorách výstavy prolomil mezi účastníky a partnery ledy a došlo k první výměně profesionálních kontaktů. Ve středu ráno se účastníci sešli na startovní čáře běhu Run for Fun & Walk for Fun. I přes nepřízeň počasí si společnou ranní aktivitu všichni užili. Na závěr kongresu účastníky čekala velkolepá kongresová večeře v Plzeňské restauraci v Obecním domě, kde měli možnost ochutnat českou kuchyni a výborné pivo.

Kromě této bohaté palety zážitků byla pro účastníky a jejich doprovod připravena také VIP Prague Grand Tour – poznávací prohlídka Prahy.

A protože nejen věda, ale i rodina je důležitá, během kongresu byla v prostorách venue k dispozici profesionální péče o děti.

Kongresu ICPhS se celkem zúčastnilo více než 1100 účastníků, nejvíce z nich z USA, Německa a Velké Británie. Část účastníků využila možnost virtuálního připojení a kongres sledovala ze svých domovů a kanceláří.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci kongresu ICPhS. Děkujeme klientům, přednášejícím, partnerům a vystavovatelům, účastníkům a v neposlední řadě projektovému týmu pod vedením Romany Klukové.