Search

Kongres ORL se po 25 letech vrátil do Českých Budějovic

Ve dnech 31. května až 2. června probíhal v Českých Budějovicích 84. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Místem konání kongresu byl Hotel Clarion v Českých Budějovicích, kde se měli účastníci možnost i ubytovat. Hotel Clarion je moderní čtyřhvězdičkový hotel s širokou nabídkou zasedacích místností, které poskytly odpovídající prostory pro konání kongresu. Hotel se navíc nachází v blízkosti historického centra města.

Hlavním tématem letošního ročníku kongresu byla rinologie a laryngologie. Účastníci kongresu se mohli těšit na program plný panelových diskusí vedených předními odborníky a didaktických instruktážních kurzů.

První den kongresu začal instruktážními kurzy zaměřenými na různá odborná témata. Poté následovala diskuse u kulatého stolu, volná sdělení a také e-posterová sekce. Den byl ukončen Slavnostním zahájením kongresu, které proběhlo přímo v místě konání kongresu,a to v hotelu Clarion Congress České Budějovice.

Druhý den kongresu pokračoval ve stejném duchu již od brzkého rána. V tento den navíc probíhala dvě obědová sympozia a součástí programu byl také praktický workshop.

Ve večerních hodinách byl pro účastníky připraven společenský večer v Jízdárně v Českém Krumlově.  Jízdárna byla postavena v letech 1744–1746 ve stylu vídeňského rokoka za vlády knížete Josefa Adama ze Schwarzenberka. Bezproblémovou dopravu účastníků zajišťovalo 8 autobusů.

V zajímavých prostorách jízdárny čekalo na zúčastněné kromě výborného jídla i vystoupení dvou kapel. První kapelou, která v tento večer vystoupila, byla místní kapela Corso beat. Jako druhá vystupovala kapela B.lues, jejíž někteří členové jsou zároveň lékaři.  Během společenského večera bylo pro účastníky připraveno překvapení v podobě barokního ohňostroje. Účastníky večeře nadchl nádherný výhled na noční Český Krumlov.

V poslední den kongresu pokračoval odborný program a v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní předávání ocenění a oficiální zakončení kongresu.

O pestrou výstavu se postaralo 30 vystavovatelů. Dále akci finančně podpořilo 14 partnerů a 2 mediální partneři, kterým tímto děkujeme za podporu.

Zároveň děkujeme všem, kteří se na organizaci kongresu podíleli konkrétně kongresovým řečníkům, účastníkům a přednášejícím. V neposlední řadě patří poděkování i realizačnímu týmu GUARANT International pod vedením Anny Pražákové, díky nimž akce proběhla velmi úspěšně.