Search

Letošní firemní Kick Off byl plný workshopů a brainstormingu

V GUARANT International je již každoroční Kick Off meeting tradicí. Letos se více než 60 zaměstnanců sešlo v prostorách našeho venue, Konferenčního centra City. Dopolední program byl sestaven z prezentací společníků a jednotlivých oddělení. Vedoucí oddělení ostatním kolegům a kolegyním prezentovali stanovené priority, ekonomické cíle i jejich efektivní řešení pro rok 2023. Atraktivní vložkou byl nástup prezentujících na vybrané znělky z filmů za potlesku jejich kolegů.

Odpolední část byla věnována praktickým workshopům a brainstormingu. První dva paralelní workshopy se věnovaly obchodním příležitostem a mísi s vizí. Poté následoval pro celou firmu společný workshop vedený externí agenturou na téma firemní kultura. Zaměstnanci byli rozděleni na menší pracovní skupiny, kde si společně vyměňovali nápady a připravovali za svůj tým výstup. Výsledek poté jednotlivé skupiny prezentovaly ostatním kolegům a kolegyním.

Z letošního kick off meetingu si odnášíme pozitivní náladu, nadšení a zejména motivaci do letošní kongresové sezóny, která bude pro nás zejména na jaře organizačně velmi náročná.