Search

11. konference nemocničních gynekologů a porodníků proběhla v Českých Budějovicích

Ve dnech 24.-26. listopadu 2022 se v srdci jižních Čech úspěšně uskutečnila 11. konference nemocničních gynekologů a porodníků. Konference se konala v Clarion Congress Hotelu České Budějovice, kam zavítala po pěti letech.

Na konferenci se sešli gynekologové a porodníci pracující v lůžkových zařízeních všech typů. Mladí kolegové měli také možnost diskutovat se zkušenějšími a získat cenné rady a zkušenosti pro svůj další rozvoj.

První den konference se konaly tři praktické workshopy na různá témata, mezi kterými bylo například téma Základy ultrazvukové diagnostiky v perinatologii, kde nechyběli ani pacientky, na kterých bylo možné vyzkoušet přístroje v praxi. Po skončení workshopů došlo ke slavnostnímu zahájení konference a rozběhl se samotný odborný program, který trval do večerních hodin.

V pátek se pokračovalo ve stejném duchu a bohatý program byl zakončen společenským večerem. Součástí večera byl 4-5 km dlouhý orientační běh s vědomostní soutěží. Večer byl zakončen občerstvením s hudebním doprovodem v restauraci Kozlovna U Zelené ratolesti. V sobotu byl program zpestřen kvízem na téma kazuistika v porodnictví, který sklidil ovace.

Konferenci SNGP podpořili dva sponzoři a 9 vystavovatelských stánků. Další podporou celé konference byl edukační grant společnosti ROCHE s.r.o., Diagnostics Division.

11. konference SNGP se zúčastnilo 306 účastníků.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na úspěšném průběhu konference podíleli. Chtěli bychom ještě jednou poděkovat asociaci Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, řečníkům, díky kterým bylo poslání konference naplněno, sponzorujícím firmám i vystavovatelům za jejich podporu, všem účastníkům a také projektové manažerce Michaele Šefrnové a celému realizačnímu týmu GUARANT International.