Search

Praha hostila 50th IFATSEA General Assembly

Česká asociace elektroniky pro bezpečnost letového provozu CZATSEA přivítala, po dlouhé přestávce způsobené nemocí COVID-19, v Praze členské asociace Mezinárodní federace asociací pro bezpečnost letového provozu IFATSEA na jejich 50. valném shromáždění.

Shromáždění se konalo ve dnech 25.-29. září v pražském hotelu Vienna House Andel’s, kde byli účastníci také ubytovaní. Na pětidenním shromáždění se sešli profesionálové z oboru letectví, dodavatelé, zástupci regulačních orgánů a členských asociací, aby si po dvouleté přestávce užili osobní setkání a diskutovali o klíčových tématech.

Ti, kteří na shromáždění přijeli, se samozřejmě mohli těšit na bohatý program plný nových poznatků. První den byl určen pro členy výkonné rady. Následující den proběhlo slavnostní zahájení shromáždění, po němž následovala řada přednášek, projevů generálních ředitelů nebo jiných významných osobností patřících k asociacím. Odpolední program zahrnoval panelovou diskusi a plenární zasedání. Večer byl uzavřen společenským uvítacím rautem pro všechny účastníky vč. jejich doprovodů.

Následující dny byly naplněny mnoha diskuzemi, přednáškami a networkingem, přičemž každý den byl zakončen zasedáním výkonné rady, s výjimkou posledního dne, ve který proběhla slavnostní večeře ve smíchovském pivovaru Staropramen.

Tématem letošního shromáždění bylo „ATSEP, klíčový faktor přispívající k bezpečnosti, efektivitě a výkonnosti ANS“. Mezi důležité body, které byly diskutovány, patří rámec uspořádání letového provozu, efektivita ATM, výcvik ATSEP, kompetence ATSEP, licencování ATSEP a další…

50. ročníku IFATSEA se zúčastnilo více než sto delegátů ze třiceti sedmi zemí zastupujících čtyři regiony IFATSEA, jmenovitě Afriku, Asii a Tichomoří, Evropu a Ameriku.

Samozřejmě bychom rádi poděkovali všem, kteří s realizací shromáždění pomohli. Děkujeme klientovi, účastníkům, přednášejícím, vystavovatelům, a také realizačnímu týmu IDEAS by GUARANT International v čele s projektovou manažerkou Kateřinou Leškovou.