Search

V Praze proběhl 26. ročník Generální konference Mezinárodní rady muzeí (ICOM)

V srpnu (20. – 28.) Praha poprvé hostila největší světovou konferenci muzejníků – 26. generální konferenci ICOM, která je jednou z nejvýznamnějších celosvětových akcí věnovaná muzeím a odborníkům , kteří v nich pracují. Konference se účastnilo fyzicky více než 3 000 odborníků ze 123 různých zemí. Od roku 1948 se na konferenci setkává velké množství odborníků a diskutují aktuální otázky a problémy se kterými se muzea potýkají.

Letošní ročník se poprvé v dějinách konference ICOM konal v hybridní podobě. Virtuální platforma gCon poskytla účastníkům z celého světa možnost zúčastnit se odborného programu z pohodlí svého domova nebo kanceláře muzea. Místem konání konference bylo Kongresové centrum Praha (KCP), ve kterém probíhala odborná část programu. KCP poskytlo potřebnou kapacitu pro plenární přednášky, panelové diskuse či kulaté stoly a také velké množství paralelních sálů pro jednání jednotlivých výborů , workshopy , pamětní přednášku či přednášku o ochraně kulturního dědictví na Ukrajině, prostory pro doprovodný muzejní veletrh či Expo Foru, kde měly příležitost prezentovat svoje novinky vystavující firmy.

„Síla muzeí / The Power of Museums“, to bylo moto letošní konference ICOM, která se zabývala čtyřmi klíčovými tématy:

  • Smysl: Muzea a občanská společnost
  • Udržitelnost: Muzea a schopnost překonávat krize
  • Vize: Muzea a vedení
  • Komunikace: Muzea a nové technologie 

Účastníky generální konference čekal i bohatý doprovodný odborný program, během něhož měli možnost navštívit Prahu i jiné části České republiky. Celkem bylo připraveno 40 exkurzí, během kterých účastníci poznávali kulturní, a i přírodní bohatství naší země. Za zmínku také stojí společenská část programu. Ta zahrnovala zahajovací party v Národním technickém a Národním zemědělském muzeu.

Součástí 26. generální konference ICOM byl také Muzejní veletrh , kterého se účastnilo 54 vystavovatelů z celého světa.

Poslední den odborné části programu se uskutečnil slavnostní večer v budově Národního muzea, který symbolicky uzavřel tuto část programu. 

Závěrečný ceremoniál byl příležitostí k oslavě dosažených výsledků a výstupů konference, především stanovení nové definice muzea a také k formálnímu předání vlajky ICOM organizačnímu výboru 27. generální konference.

Členové Českého výboru ICOM vyrobili symbolickou vlajku tradičním českým způsobem, a to výšivkou křížkovým stehem. Vlajka putovala po muzeích po celé České republice a prošla rukama stovek muzejníků , kteří ji postupně vyšívali.

Největším úspěchem konference bylo nové definování pojmu muzeum: „Muzeum je stálá nezisková instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, shromažďuje, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné a nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřena pro veřejnost, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost a fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Nabízejí různé podněty pro učení, zábavu, reflexi a sdílení znalostí.

Na závěr bychom rádi poděkovali Mezinárodní radě muzeí ICOM, Českému výboru ICOM, partnerům i sponzorům, řečníkům i účastníkům a také realizačnímu týmu GUARANT International v čele se senior projektovou manažerkou Renatou Somolovou.