Search

V Praze proběhl jubilejní 60. ročník Otologického dne

Ve čtvrtek 7. 4. proběhl v prostorách Kaiserštejnského paláce jubilejní 60. ročník Otologického dne. Otologický den každý rok připadá vždy na první čtvrtek v prosinci. Z důvodu nejisté situace ohledně pandemie a přetrvávajících omezeních v pořádání akcí se se akce musela přesunout do nového termínu, a proto akce proběhla až v dubnu letošního roku.

Hlavními tématy akce byly možnosti ambulantní péče o nemocné s chorobami uší, problematika kochleárních implantací, patologie laterobaze a lícního nervu. Pozvání na akci přijaly dva hosté. Daniel Stach, moderátor Hyde Parku Civilizace (ČT), měl zajímavou přednášku na téma Sluch, řeč a nové formy komunikace / dezinformací. Druhým hostem byl profesor Josef Syka, který se zaměřil na Molekulární mechanismy EMT a možnost budoucí terapie.

Otologického dne se zúčastnilo více než 100 odborníků z oboru otorinolaryngologie. Akci doprovázela výstava, které se zúčastnilo 13 vystavovatelů.

Děkujeme klientům, partnerům a vystavovatelům, účastníkům i všem řečníkům. V neposlední našemu realizačnímu týmu pod vedením projektové manažerky Míši Šefrnové.